จตุพร ย้ำ จุดยืน นปช. ต้องมีประชามติ 7 ส.ค.

‘จตุพร พรหมพันธุ์ ‘ ย้ำ จุดยืน นปช. ต้องมีประชามติ 7 ส.ค. หวังเป็นไปตามหลักสากล สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม

นายจตุพร พรหมพันธุ์ ประธานแนวประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. กล่าวว่า วันนี้ตนเองได้สวมเสื้อที่เขียนว่าประชามติต้องไม่ล้ม ไม่โกง ไม่อายพม่า จึงอยากเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์ในการทำประชามติ และการทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคม 2559 จะต้องมีอยู่ เนื่องจากมีการพยายามแสดงแนวคิดในการล้มประชามติ ซึ่ง นปช. ไม่เคยมีประวัติในการล้มการเลือกตั้ง รวมถึงการขัดขวางการใช้สิทธิ์ของประชาชน ดังนั้นจุดยืนคือต้องการให้มีการทำประชามติในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ อย่างแน่นอน

ขณะเดียวกัน อยากให้เป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ว่าการใช้สิทธิ์ของประชาชนต้องสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ได้ประกาศไว้ คือ การไม่โกง จึงอยากเชิญชวนประชาชนทุกฝ่าย ร่วมเป็นพลเมืองดีของชาติ และหากพบการทุจริตในการทำประชามติ อยากให้ร่วมจัดการคนกลุ่มนี้ไม่ให้มีที่ยืนบนแผ่นดินไทย และส่วนตัวเชื่อว่า กกต. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. รัฐบาล และหลาย ๆ ฝ่าย จะไม่แสดงท่าทีที่ไม่พอใจในการสวมเสื้อที่มีข้อความดังกล่าว หากยังอยากมีการทำประชามติวันที่ 7 สิงหาคม โดยปราศจากการทุจริต และให้มีคนไปใช้สิทธิ์มาก จึงขออย่ามาขัดขวางการใส่เสื้อเชิญชวน เพราะสุดท้ายไม่ว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไร ทุกฝ่ายจะต้องยอมรับ ซึ่งเป็นหลักการประชาธิปไตยที่ทั่วโลกพึงปฏิบัติ