การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเพราะเมื่อร่างกายได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ ร่างกายของเราก็จะรู้สึกสดชื่นในขณะที่ตื่นนอน แต่หากร่างกายมีการนอนหลับพักผ่อนที่ไม่เพียงพอแล้ว

เมื่อตื่นขึ้นมาจะทำให้รู้สึกอ่อนเพลีย เหนื่อยล้าไปตลอดทั้งวัน และหากร่างกายมีการพักผ่อนไม่เพียงพอติดต่อกันเป็นระยะเวลานานก็จะส่งผลให้สุขภาพร่างกายของเราทรุดโทรมตามไปด้วย ดังนั้นจึงควรกำหนดเวลาในการนอนเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพื่อสุขภาพที่ดี และความสดชื่นในขณะตื่นนอน

นอนหลับอย่างไรถึงจะเพียงพอต่อร่างกาย ในแต่ละช่วงอายุนั้นร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนที่ไม่เท่ากัน หากร่างกายได้รับการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ แต่หากร่างกายได้รับการพักผ่อนที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียต่อสุขได้อีกเช่นกัน

ดังนั้นเราจึงควรมาศึกษาเวลาในการพักผ่อนของแต่ละช่วงอายุเพื่อให้เพียงพอต่อร่างกาย และสุขภาพที่ดีที่จะตามมาหากร่างกายได้รับการพักผ่อนที่เพียงพอ

  • เด็กทารกจนถึงเด็กอายุ 1 ปี ควรนอนหลับให้ได้อย่างน้อยวันละ 20 ชั่วโมง เพราะในวัยเด็กทารกนั้นยังอยู่ในช่วงที่ร่างกายต้องการเวลาในการพักผ่อนมากกว่าวัยอื่น ๆ
  • เด็กอายุ 1 ปี จนถึงเด็กอายุ 8 ปี ควรนอนให้ได้อย่างน้อยวันละ 12 ชั่วโมง เพราะเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่ใช้พลังงานในร่างกายมากในการเล่นซนจนร่างกายเหนื่อย และหลับไปเอง เราจึงเห็นได้บ่อยครั้งในเด็กช่วงวัยนี้ที่หลับคาของเล่นไปเลย ด้วยความเหนื่อยจากการใช้พลังงานของร่างกายอย่างเต็มที่
  • เด็กอายุ 9 ปีจนถึงเด็กอายุ 11 ปี ควรนอนหลับให้ได้วันละ 9-11 ชั่วโมง เด็กวัยนี้เป็นวัยที่เริ่มเข้ารับการศึกษาแล้ว เวลานอนจึงน้อยลง แต่ก็ควรให้อยู่ในเกณฑ์นี้จึงจะส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุด
  • ในวัยที่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นตั้งแต่อายุ 12 ปีจนถึงอายุ 18 ปี เป็นวัยที่เข้าสู่วัยเรียนอย่างเต็มตัว และร่างกายกำลังเริ่มมีการพัฒนาการที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นเพื่อให้ฮอร์โมนในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควรนอนหลับพักผ่อนให้ได้วันละ 10 ชั่วโมง 
  • ในวัยรุ่นเต็มตัวที่มีอายุ 19 ปีไปจนถึงอายุ 25 ปี ควรพักผ่อนวันละ 7-9 ชั่วโมง เพื่อให้สมองปลอดโปร่งอย่างเต็มที่พร้อมรับมือกับการเรียนในช่วงมหาวิทยาลัยที่เริ่มมีเนื้อหาในการเรียนที่เข้มข้นขึ้น
  • ในช่วงอายุ 26 ปีไปจนถึงอายุ 35 ปี เป็นช่วงที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ตอนต้น ควรนอนวันละ 7-9 ชั่วโมง เพื่อให้ร่างกายพร้อมรับมือกับการทำงานอย่างหนักของคนในวัยนี้
  • ในช่วงอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป เริ่มเข้าสู่วัยกลางคนจนถึงวัยสูงอายุ ควรพักผ่อนให้ได้วันละ 8 ชั่วโมง เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในวัยนี้

การนอนหลับพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง เพราะในขณะที่เรานอนหลับนั้น ร่างกายของเราจะทำการซ่อมแซมส่วนต่าง ๆที่สึกหรอ และยังเป็นการพักผ่อนร่างกายที่ทำกิจกรรมต่าง ๆมาตลอดทั้งวันอีกด้วย จึงควรใส่ใจในเรื่องเวลาของการพักผ่อนเพื่อให้มีสุขภาพที่ดี รู้สึกสดชื่นอยู่ตลอดเวลา

 

ขอบคุณผู้ให้กาสนับสนุนเรื่องราวโดย  ชุดตรวจ hiv