มีหลายคนเข้ามาแสดงภูมิรู้ในเชิงวิชาการประมาณว่า“ โชคดีแล้วประเทศไทย อยู่ในช่วงฤดูร้อน”   โรคโควิด 19 สักพักมันก็จะหมดสิ้น ในช่วงฤดูร้อนของเมืองไทย  คำกล่าวอ้างนี้ จึงยังไม่ได้รับการสนับสนุนในเชิงวิทยาศาสตร์ เพราะยังไม่มีข้อมูลเชิงวิจัยทางด้านการแพทย์ หรือทางห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ ใด ๆ เลย 

จึงเหมือนเป็นข่าวลวงโลก อีกประเภทหนึ่ง มีข้อมูลที่เป็นส่วนน้อยที่มีการบันทึก โซนประเทศที่มีการแพร่ระบาดหนัก พบว่า การระบาดของโควิด 19 มีแหล่งที่มาจากเมืองที่ค่อนข้างมี อุณหภูมิต่ำ หรือ อากาศเย็น แต่ประเด็นนี้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบ กับการเกิดระบาดใน ประเทศเขตร้อนชื้น ก็มีข้อมูลสนับสนุน การแพร่ระบาดในโซนนี้ ไม่ได้ทวีความรุนแรง เทียบเท่า จีน ญี่ปุ่น หรือ ประเทศเขตฤดูหนาว

แต่ข้อคำถามตามมา ที่มีกระแสมากมาย เชื้อโควิด ในแหล่งเขตร้อนชื้น กับ เขตอุณหภูมิต่ำ มันเป็นเชื้อโควิด คนละสายพันธุ์ ซึ่งมันอาจกลายสายพันธุ์  การจะนำวัคซีน ที่รักษากับผู้ป่วยใน เขตพื้นที่แตกต่างกัน ย่อมมี ภาวะของความไม่สมบูรณ์ในทางการแพทย์ ที่จะฟันธงว่า ใช้รักษาเหมือนกันได้ อีกประเด็นที่เราได้ติดตาม  ในสื่อช่องทางโทรทัศน์ หรือฟังจากวิทยุ ที่พบว่า น้ำยาตรวจเชื้อ คัดกรองผู้ป่วย ที่เคยใช้ในกลุ่มประเทศที่ในปัจจุบัน เป็นช่วงฤดูหนาว เมื่อนำมาใช้กับ กลุ่มผู้ป่วยที่มีการคัดกรองเบื้องต้น จึงไม่พบเชื้อที่ บ่งบอกว่า ติดเชื้อโควิด 19

มีหลักฐานบ่งชี้ ที่สนับสนุนที่พอ จะทำให้คนที่อยู่ในเขตร้อนชื้นได้สบายใจ อาจกล่าวได้ว่า คนในโซนร้อนชื้น ร่างกายได้รับวิตามินดี ที่พอเพียงที่เป็นองค์ประกอบของการสร้างภูมิคุ้มกัน เชื้อโรคที่จะเข้าไปทำลายเยื้อหุ้มปอด ได้มากกว่า คนที่มีถิ่นกำเนิดในโซนอากาศหนาว หรือ อยู่ในช่วงฤดูหนาวนั่นเอง และมีนักวิทยาศาสตร์ ได้ระบุข้อมูล ที่สนับสนุน ฤดูกาลกับ โควิด มีความสัมพันธ์กัน โดยระบุว่า ในช่วงฤดูหนาว หากคนไข้ มีการไอ หรือ จาม ละออง ของน้ำลายก็จะล่องลอย ในอากาศได้มากกว่า และ อยู่ในอากาศในเวลาที่มากกว่า

เพราะอากาศชื้น การติดต่อสู่คน จึงมีโอกาสมากกว่า ยิ่งหากอยู่ในห้องแอร์ ด้วยแล้ว ไม่มีการระบาย เชื้อโรคก็จะล่องลอย ในห้อง และระยะเวลาที่เชื้อจะตาย ก็ใช้เวลามากกว่าปกติ เราจึงเห็นผู้ติดเชื้อใน เขตประเทศใน โซนที่ยังเป็นฤดูหนาว มีจำนวนมากกว่า ในเขตประเทศที่ยังอยู่ในฤดูร้อน มีอีกประเด็นที่มีการติดต่อของโรคโควิด 19 อย่างรวดเร็วในประเทศไทย

ประเด็นนี้ หากลองพิจารณา จะพบว่า จุดที่แพร่กระจาย ของโควิด มาจากสนามมวย ซึ่งเป็นเวทีปิด ติดแอร์อย่างดี จุคนดูได้ ราว 2,000 คน หากมีผู้ที่มีเชื้อโควิด การแพร่กระจายของเชื้อโรค ก็ชัดเจน ละอองน้ำลาย มันวนเวียน อยู่ภายในห้องปิด คนที่เข้ามาดู หรือ ใกล้ชิด รับเชื้อแบบเต็ม 100 % เช่นนี้ สนามมวยก็เหมือนการจำลอง ให้คนเข้าไปอยู่ในห้องแอร์ขนากใหญ่อุณหภูมิจึงคล้ายฤดูหนาว เช่นที่กล่าวมาข้างต้น

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  แทงหวยออนไลน์