เกี่ยวกับครอสเรียน

ผู้ชายที่คุ้มค่าแก่การรอคอยการเรียนส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมจากนักเรียนในงานศพจะเป็นการเรียนรู้ด้วยตัวเอง จากตำรา ผู้เล่นก็จะมีทั้งหญิงและชายพอๆ กันแต่ในบางที่ก็จะเห็นว่าผู้เรียนเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายด้วยซ้ำ

  • สถานที่เล่นการเรียนบางแห่งพบผู้เล่นการเรียนที่เป็นเพศหญิงจะมากกว่าเพศชาย
  • และอีกอย่างที่สังเกตเห็นคือ ในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทุ่มซึ่งเป็นเวลาใกล้พระสวดคน
  • บางส่วนจะกลับบ้านไปก่อน ในประเทศญี่ปุ่นต่อมามีการปรับเคลียร์พื้นที่ให้เป็นพื้นที่โล่ง
  • เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามเข้าไปทำลายประสาทที่สำคัญของเมืองนั้นได้
  • ต่อมาได้มีการสร้างศาลเจ้าจัดพิธีสักการะขึ้นเพื่อให้เป็นที่ประทับของเทพเจ้าที่จะค่อยคุ้มครอง
  • ดับไฟ ฮากิบะจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อยับยั้งอัคคีภัยที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง
  • และสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่บริเวณนั้น อย่างไรก็ดีโชคดีของเมืองดังกล่าว
  • ได้กลับมาพริกผันอีกครั้ง เนื่องมาจากข้อได้เปรียบด้านพื้นที่สามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก
  • เมืองอากิฮาบาระจึงกลายเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าขายสินค้าวิทยุและขายปลีก
  • สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ พ่อค้ากลุ่มนี้ได้ใช้ประโยชน์ช่วงเศรษฐกิจกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหลังสงครามสิ้นสุด